Pełna obsługa prawna
Law & Capital Markets

Poznaj naszą ofertę. 

Obrót i emisje
instrumentów finansowych

Wspieramy klienta w procesie pozyskiwania kapitału poprzez emisje papierów wartościowych, zarówno dłużnych (obligacje), jak i udziałowych (akcje, warranty subskrypcyjne) w ofertach publicznych i w ramach emisji zamkniętych (private placement).

Obsługa podmiotów regulowanych

Doradzamy i reprezentujemy firmy inwestycyjne, w tym domy maklerskie, a także fundusze inwestycyjne, agentów firm inwestycyjnych i alternatywne spółki inwestycyjne zarówno w Polsce jaki i w innych jurysdykcjach, w tym w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Zaległości, mediacje
i windykacja

Prowadzimy postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne w sprawach gospodarczych. Prowadziliśmy pierwsze w Polsce postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym.

Fundusze
inwestycyjne

Doradzamy i reprezentujemy klientów przed towarzystwami funduszy inwestycyjnych, począwszy od rejestracji funduszu, aż po bieżącą jego obsługę transakcyjną.
Zajmujemy się tworzeniem dedykowanych funduszy.

Porozumienia
inwestycyjne

Prowadzimy mediacje przed Rzecznikiem Finansowym. Przygotowujemy szczegółowe porozumienia inwestycyjne obejmujące utworzenie struktur kapitałowych oraz regulujące prawa i obowiązki stron, w tym inwestycyjne.

Transakcje

Doradzamy w projektach M&A zarówno na rynku publicznym (przejęcia spółek publicznych), jak i niepublicznym, w ramach działalności funduszy private equity. Doradzamy klientom tam, gdzie zawodzi szablonowe myślenie.

Aktualności

Zobacz wszystkie
30/05/18

Get back the GetBack!

W ramach działalności pro bono Kancelaria L&CM doradza poszkodowanym w procesie odzyskiwania środków zainwestowanych w GetBack...

czytaj dalej
10/05/18

Rozpoczęcie współpracy z FXE PRIME LTD

Miło nam poinformować, że Kancelaria L&CM rozpoczęła współpracę z FXE PRIME LTD, spółką zajmującą się tworzeniem...

czytaj dalej

O kancelarii

Kancelaria L&CM to wyjątkowe miejsce, w którym klienci zyskują kompleksową opiekę prawną w obszarze szeroko rozumianego rynku kapitałowego i prawa gospodarczego. Od początku istnienia kancelarii zwracamy szczególną uwagę na praktyczne zastosowanie przepisów prawa i osiągnięcie zamierzonego przez klienta efektu.


Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wikiera

5 MLN średnia wartość
transakcji

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wikiera

100% zadowolonych
klientów

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wikiera

10 DNI średnia długość
realizacji

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wikiera

Mec. Jakub Wikiera to prawnik, którego cechuje poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych, które będą uwzględniały realizację celów biznesowych klienta. Jednocześnie dąży do mapowania i szczegółowej oceny ryzyk związanych z poszczególnymi wariantami postępowania, czy projektu. Cenimy go za budowanie relacji poprzez bardzo otwartą komunikację z klientem. 

Klient rynku finansowego

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wikiera

Współpracowaliśmy z mec. Jakubem Wikierą w dwóch projektach: prowadzenia postępowania administracyjnego przed Malta Financial Services Authority (organem nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym na Malcie) oraz nabycia spółki celowej (tzw. spv), której przedmiotem jest inwestowanie w nieruchomości.

Klient, zarządzający finansową grupą kapitałową

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wikiera

Współpracowaliśmy z mec. Jakubem Wikierą w projekcie założenia i otwarcia trzech zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Był to projekt bardzo trudny pod względem prawnym, bo wymagał olbrzymiej wiedzy i umiejętności przewidywania zmian zarówno prawnych jak i biznesowych. Dzięki naszej współpracy i wsparciu Pana Mecenasa, projekt udało się zrealizować w założonym czasie i zgodnie z założeniami.

Klient, Zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi

Skontaktuj się z nami:
jakub.wikiera@lcmoffice.pl lub 48 602 12 65 63